موسسه فنی مهندسی آریانا با فعالیت در شاخه فنی مهندسی و راه اندازی بیش از ده دپارتمان تخصصی آموزش افتخار می  کند که زمینه  ی رشد و توسعه را برای تمام افراد جامعه (مدیران، مهندسان، کارکنان، دانشجویان، افراد جویای کار و ...) در تمام حوزه  های صنعتی (نفت، پتروشیمی، برق، عمرانی و...) به صورت تخصصی و حرفه  ای فراهم آورده است.
در این راستا تمرکز اصلی این شرکت بیشتر بر روی دوره  هایی می  باشد که در داخل سازمان  ها برگزار خواهد شد که مزاياي زیر را برای سازمانها فراهم خواهد آورد:

 • سفارشی کردن محتوای آموزش با نیازهای سازمان
 • انعطاف  پذیری در هماهنگی تاریخ  های دوره  ی آموزشی
 • سفارشی کردن آموزش با بودجه سازمان
 • رسیدن به خروجی  های از قبل تعیین شده برای سازمان
 • تربیت و توسعه نیروهای بالقوه در مسیر شغلی آنها
 • کاهش هزینه ایاب و ذهاب، اضافه کار و سایر هزینه  ها

 

نحوه اجرای دوره  های درون سازمانی :

جهت دستیابی به آموزش و مشاوره موثر بر اساس استانداردها و مدل  های آموزشی مراحل روش اجرایی به شرح ذیل می  باشد:

 

شناسایی نیاز آموزشی شرکت کارفرما

سازمان  ها در عصر حاضر به دلیل شرایط پیچیده جهانی و رقابت شدید به دنبال نیروهایی هستند که توانایی بالایی برای انجام فعالیت  های محول شده به آنها را داشته باشند، در همین راستا بر اساس نیازهای کارکنان جهت بهبود و توسعه در پست  های مربوطه دوره  هایی مورد نیاز می  باشد.

 

طرح نیاز با شرکت فنی مهندسی آریانا

سازمان  های مربوطه نیاز آموزشی خود را با تیم طراحی دوره  های آموزشی شرکت فنی مهندسی آریانا مطرح کرده و در این مرحله تیم طراحی دوره فعالیت  های ذیل را انجام می  دهد.

تماس تلفنی با سازمان مربوطه برای کسب اطلاعات بیشتر

آماده کردن پروپوزال اولیه بر اساس اطلاعات به دست آمده و ارسال آن برای سازمان مربوطه

انتخاب شرکت فنی حرفه  ای آریانا برای برگزاری دوره آموزشی از سمت شرکت کارفرما

هماهنگی یک جلسه حضوری بین همکاران آموزشی و فنی سازمان کارفرما و تیم آموزشی شرکت فنی حرفه  ای آریانا به منظور موارد ذیل:

 • شناخت استاد از طرف سازمان کارفرما (قدرت بیان، تجربه و سطح علمی استاد)
 • آشنایی مدرس با ساختار سازمانی و پروژه  های شرکت
 • رسیدن به یک جمع  بندی درباره نیازهای آموزشی مربوط به دوره مورد نظر و سرفصل  ها
 • مشخص کردن روش اجرایی دوره


آماده کردن پروپوزال نهایی بر اساس اطلاعات به دست آمده از جلسه و ارسال آن برای سازمان مربوطه

طراحی دوره  ها توسط افراد متخصص در این حوزه و بر اساس مدل  ها و استاندادرهای بین المللی انجام می شود.

هماهنگی 100% تاریخ  های ارسالی دوره توسط شرکت فنی حرفه  ای آریانااجرای دوره  توسط شرکت فنی مهندسی آریانا

 

با توجه به اهمیت داشتن اجرای دوره با اثربخشی بالا و اینکه صرف طراحی خوب دوره  ها منوط به اجرای دوره با کیفیت بالا نخواهد شد در حین اجرای دوره یک نفر از تیم آموزشی شرکت فنی مهندسی آریانا به عنوان مشاهده  گر برای انجام کارهای ذیل درکنار مسئولین آموزش سازمان مربوطه خواهد بود.

 • برگزاری پیش آزمون
 • برگزاری پس آزمون
 • انجام ارزیابی حین دوره

 

ارزیابی دوره توسط شرکت فنی مهندسی آریانا

تیم آموزشی با داشتن فرآیند ارزیابی به دو صورت ارزیابی حین دوره و ارزیابی بعد از دوره اثربخشی و کارایی دوره را انجام می دهند.

 • ارائه گزارش کامل و جامع به شرکت کارفرما
 • فرم درخواست دوره های درون سازمانی