دپارتمان جوش و متالوژی

 

 

 • بازرسی ظروف (مخازن) تحت فشار حین فرایند ساخت مطابق با ASME SEC 8
 • بازرسی ظروف (مخازن) تحت فشار در حین سرویس بر اساس API 510
 • بازرسی مخازن ذخیره کم فشار بر اساس API 620
 • بازرسی مخازن ذخیره بر اساس API 650
 • اصول بازرسی جوش
 • بازرسي جوش خطوط لوله بر اساس استاندارد API 1104
 • بازرسی جوش به روش چشمی(VT)
 • بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی (MT)
 • اصول و مبانی خوردگی
 • آشنایی با اصول خوردگی روش‌های کنترل آن
 • خوردگی در واحد آمین پالایشگاه¬ها
 • خوردگی در بویلرها (دیگ¬های بخار)
 • آزمون‌هاي خوردگي
 • اصول سیستم‌های حفاظت کاتدی مقدماتی
 • اصول سیستم‌های حفاظت کاتدی پیشرفته
 • ارزیابی و رفع عیب سیستم‌های حفاظت کاتدی
 • تکنیک¬های جوشکاری و نکات کاربردی در جوشکاری بر اساس API 582
 • اصول نگارش WPS، PQR و WQT بر اساس استاندارد ASME SEC. 9
 • جوشکاری فولادهای آلیاژی (زنگ نزن) و مقاوم به حرارت
 • خوردگی و مکانیزم‌های آن در محیط‌های ترش (حاوی H2S مرطوب) و انتخاب مواد مناسب مطابق با استاندارد NACE MR0175/ISO 15156 و MR0103آشنایی
 • با اصول آزمون‌های غیر مخرب (NDT)
 • اصول متالورژي و تكنولوژي جوش چدن
 • تنش¬های پسماند و اعوجاج در جوشکاری
 • اصول متالورژی عمومی
 • اصول عملیات حرارتی فولادها
 • آشنایی با فلزات آهنی و غیر آهنی