دپارتمان فرآیند

 

 • شبیه‌سازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرم‌افزار Aspen Plus مقدماتی
 • شبیه‌سازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرم‌افزار Aspen Plus پیشرفته
 • شبیه‌سازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرم‌افزار HYSYS
 • PFD - P&ID
 • اصول و طراحي تجهيزات فرايندي و تهيه process Data Sheets
 • شبیه‌سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی توسط نرم‌افزار HYSYS مقدماتی
 • شبیه‌سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی توسط نرم‌افزار HYSYS پیشرفته
 • طراحی سه فازی و دینامیک خطوط لوله توسط نرم‌افزار OLGA مقدماتی
 • طراحی سه فازی و دینامیک خطوط لوله توسط نرم‌افزار OLGA پیشرفته
 • Pipe net Transient
 • Surge Study Analysis
 • شبیه سازی استاتیک خطوط لوله به استفاده از نرم افزار Pipe phase
 • Design and Simulation of Flare Networks (Basic)
 • Design and Simulation of Flare Networks (Advanced) با استفاده از نرم افزارهای HYSYS، LESER، Aspen Flare System Analyzer و Flare Sim
 • طراحی سیستم‌های تخلیه به مشعل سوزا (Flare): نرم‌افزارهای Flare Net و Flare Sim